Ogólne okna style

Istnieją ogólne okna style i style specyficzne dla klasy okna. Style ogólnego systemu windows są reprezentowane przez stałe, które zaczynają się od prefiksu WS_; mogą być połączone z operatorem OR, aby postaci różnego rodzaju systemu windows, w tym głównym systemu windows, okien dialogowych i okien podrzędnych. Style specyficzne dla klasy okno definiują wygląd i zachowanie systemu windows należących do klas wstępnie zdefiniowany formant takich jak edytowanie formantów i pól list.

Aplikacja zazwyczaj określa style okien, podczas tworzenia systemu windows. Ponadto można ustawić style po utworzeniu okna za pomocą funkcji SetWindowLong.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Index