GET_Y_LPARAM

Makro GET_Y_LPARAM pobiera podpisane y-coordinate z danej wartości FIKCYJNYMI.

int GET_Y_LPARAM ( FIKCYJNYMI  fikcyjnymi / / wartość z jest pobierana podpisane współrzędna y);
 

Parametry

fikcyjnymi
Określa wartość, która ma być konwertowana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest wysokich numerach int określonej wartości.

Uwagi

Makro GET_Y_LPARAM jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define GET_Y_LPARAM(lp) ((int)(short)HIWORD(lp)) 

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, GET_X_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index