Okno makra

Następujące makra są używane do tworzenia i zarządzania windows.

GET_X_LPARAM
GET_Y_LPARAM
HIBYTE
HIWORD
LOBYTE
LOWORD
MAKELONG
MAKELPARAM
MAKELRESULT
MAKEWORD
MAKEWPARAM

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna

Index