GET_X_LPARAM

Makro GET_X_LPARAM pobiera podpisane x współrzędnych z danej wartości FIKCYJNYMI.

int GET_X_LPARAM ( FIKCYJNYMI  fikcyjnymi / / wartość z jest pobierana podpisane współrzędnej x);
 

Parametry

fikcyjnymi
Określa wartość, która ma być konwertowana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest znaczący int określonej wartości.

Uwagi

Makro GET_X_LPARAM jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define GET_X_LPARAM(lp) ((int)(short)LOWORD(lp)) 

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, GET_Y_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index