WM_STYLECHANGING

Wiadomość WM_STYLECHANGING jest wysyłana do okna, kiedy funkcja SetWindowLong ma Zmień jeden lub więcej stylów okna.

WM_STYLECHANGING wStyleType = wParam;            / / style okien lub rozszerzonego style lpss = fikcyjnymi (LPSTYLESTRUCT);  / / struktury, zawierających nowe style 

 

Parametry

wStyleType
Wartość wParam. Określa, czy okna style lub rozszerzonego style zostały zmienione. Ten parametr może być kombinacją następujących wartości:
Wartość Znaczenie
GWL_EXSTYLE Zmieniasz okna rozszerzone style.
GWL_STYLE Zmieniając style okien.

lpss
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury STYLESTRUCT , zawierający proponowane nowe style w oknie. Aplikację można sprawdzać style i, jeśli to konieczne, należy je zmienić.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGED

Index