WM_QUERYOPEN

WM_QUERYOPEN wiadomość jest wysyłana do ikony, gdy użytkownik zażąda, że okna można przywrócić poprzedni rozmiar i położenie.

 WM_QUERYOPEN 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli ikona mogą być otwierane, aplikację, która przetwarza tę wiadomość powinien zwracać wartość PRAWDA; w przeciwnym razie należy zwraca FALSE aby zapobiec ikonę otwierana.

Akcja domyślna

Zwraca wartość PRAWDA, funkcja DefWindowProc.

Uwagi

Podczas przetwarzania tego komunikatu, aplikacja nie powinny wykonywać wszelkie działania, które mogłyby spowodować zmiany aktywacji lub punkt skupienia (np. tworzenie okno dialogowe).

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc

Index