WM_ENTERSIZEMOVE

Wiadomość WM_ENTERSIZEMOVE jest wysyłana jeden raz do okna po wejściu pętli modalnej ruchomych lub zmiany rozmiaru. Okno wejścia przenoszenia lub zmiany rozmiaru pętli modalnej, gdy użytkownik kliknie pasek tytułu okna lub zmiany rozmiaru obramowania lub oknie przekazuje wiadomość WM_SYSCOMMAND do funkcji DefWindowProc i parametr wParam wiadomości określa wartość SC_MOVE lub SC_SIZE. Operacja jest zakończona, kiedy zwraca DefWindowProc.

System wysyła komunikat WM_ENTERSIZEMOVE, niezależnie od tego czy przeciąganie pełnego systemu windows jest włączona.

WM_ENTERSIZEMOVE wParam = 0;  / / nie używany, musi być zerowe fikcyjnymi = 0;  / / nie używany, musi być równe zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Aplikacja powinna zwrócić zero, jeśli przetwarza tę wiadomość.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, WM_EXITSIZEMOVE, WM_SYSCOMMAND

Index