HIWORD

Makro HIWORD pobiera wyraz wysokich numerach z podaną wartość 32-bitowy.

Słowo HIWORD) DWORD  dwValue / / wartość, od której słowa wysokich numerach jest pobierana);
 

Parametry

dwValue
Określa wartość, która ma być konwertowana.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest słowem wysokich numerach określoną wartość.

Uwagi

Makro HIWORD jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define HIWORD(l) ((słowo) (((DWORD) (l) gt; > 16) & 0xFFFF)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w windef.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, HIBYTE, LOWORD

Index