WM_QUIT

Wiadomość WM_QUIT wskazuje wniosek o zakończenie aplikacji i jest generowany, gdy aplikacja wywołuje funkcję PostQuitMessage . To powoduje, że funkcja GetMessage zwrócić zero.

WM_QUIT nExitCode = wParam (int);   / / Zako±cz kodu 

 

Parametry

nExitCode
Wartość wParam. Określa kod błędu w funkcji PostQuitMessage.

Zwraca wartości

Ta wiadomość nie ma wartość zwracany, ponieważ powoduje pętlę wiadomości, aby zakończyć przed wiadomość jest wysyłana do procedury okna aplikacji.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, GetMessage, PostQuitMessage

Index