Okno animacji

Windows NT 5.0 lub nowszej

Można uzyskać pewne efekty specjalne przy pokazywaniu lub ukrywaniu systemu windows przy użyciu funkcji AnimateWindow . Gdy okno jest animowany w ten sposób, system będzie rolki lub slajdów okna, w zależności od flagi, okreolonej w wywołaniu AnimateWindow.

Domyślnie system używa, rolki animacji. W tym celu okno zostanie wyświetlone, rolki otwarte (wyświetlane okna) lub rolki zamknięte (ukrycie okna). Parametr dwFlags umożliwia określenie, czy okno rolki poziomie, w pionie lub w kierunku ukośnym.

Jeśli określono flagę AW_SLIDE, system używa slajdów animacji. W tym celu okno do slajdu w widoku (wyświetlane okna) lub slajdów z widoku (ukrycie okna). Parametr dwFlags umożliwia określenie, czy okno slajdy w poziomie, w pionie lub w kierunku ukośnym.

Flaga AW_CENTER można również użyć, aby oknie wydaje się zwinąć czynnego lub biernego rozwiń.

Index