WM_GETMINMAXINFO

WM_GETMINMAXINFO wiadomość jest wysyłana do okna, gdy zmieniasz rozmiar i pozycję okna. Aplikacja może używać tej wiadomości Aby zastąpić rozmiaru domyślnego zmaksymalizowane okna i położenia lub jego domyślny rozmiar śledzenia minimalnej lub maksymalnej.

WM_GETMINMAXINFO lpmmi = fikcyjnymi (LPMINMAXINFO); / / adresu struktury 

 

Parametry

lpmmi
Wartość fikcyjnymi. Wskaźnik do struktury MINMAXINFO , zawierający domyślne zmaksymalizowane położenie i wymiary i domyślne, minimalne i maksymalne, śledzenie rozmiarów. Aplikację można zastąpić ustawienia domyślne ustawienie członków tej struktury.

Zwraca wartości

Jeśli aplikacja przetwarza tę wiadomość, należy zwrócić zero.

Uwagi

Śledzenie rozmiar maksymalny jest największy rozmiar okna, jaka może zostać wyprodukowana za pomocą obramowania do rozmiaru okna. Minimum śledzenia rozmiar jest najmniejszy rozmiar okna, jaka może zostać wyprodukowana za pomocą obramowania do rozmiaru okna.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, MoveWindow, SetWindowPos, MINMAXINFO

Index