IsWindowVisible

Funkcja IsWindowVisible pobiera stanu widoczności określonego okna.

(BOOL IsWindowVisible HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przetestować.

Zwraca wartości

Jeśli określonego okna i jego okno nadrzędne mają styl WS_VISIBLE, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli określonego okna i jego okno nadrzędne nie ma styl WS_VISIBLE, wartość zwracany jest równa zero. Ponieważ wartość zwracany określa, czy okno zostało zapisane w stylu WS_VISIBLE, możliwe niezerowych, nawet wtedy, gdy okno jest całkowicie zasłonięte przez inne okna.

Uwagi

Stanu okna jest wskazywana przez bitowe stylu WS_VISIBLE. Gdy WS_VISIBLE jest ustawiona, wyświetlane jest okno i kolejnych rysunku do niego są wyświetlane tak długo, jak okno zostało zapisane w stylu WS_VISIBLE.

Dowolnego rysunku, aby oknie styl WS_VISIBLE nie zostanie wyświetlony, jeśli okno jest zasłonięte przez inne okna lub obcięty przez jego okno nadrzędne.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji ShowWindow

Index