IsIconic

Funkcja IsIconic określa, czy okno określony jest zminimalizowane (ikony).

(BOOL IsIconic HWND  hWnd / / dojście do okna);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna, aby przetestować.

Zwraca wartości

Jeśli okno jest słynna, wartość zwracany jest różna od zera.

Jeśli to okno nie jest słynna, wartość zwracany jest zero.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, IsZoomed

Index