GetLastActivePopup

Funkcja GetLastActivePopup określa które wyskakującego okna własnością określonego okna był ostatnio aktywni.

(HWND GetLastActivePopup HWND  hWnd / / dojście do okna właściciela);
 

Parametry

hWnd
Dojście do okna właściciela.

Zwraca wartości

Wartość zwracany identyfikuje niedawno aktywnego okna wyskakujące. Wartość zwracany jest taki sam jak parametr hWnd , jeśli dowolny z następujących warunków jest spełniony:

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.
Importowanie biblioteki:Użycie user32.lib.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno funkcji, AnyPopup, ShowOwnedPopups

Index