WM_GETICON

WM_GETICON wiadomość jest wysyłana do okna pobrać dojścia do dużej lub małej ikony skojarzonej z okna. System wyświetla duże ikony w oknie dialogowym klawisze Alt + Tab i mała ikona w podpisie okna.

WM_GETICON fType = wParam;  / / Typ ikony 

Parametry

fType
Wartość wParam. Określa typ ikony pobierana. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:
Wartość Znaczenie
ICON_BIG Pobieranie dużych ikon dla okna.
ICON_SMALL Pobrać mała ikona dla okna.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do ikony dużych lub małych, w zależności od wartości fType. Jeżeli aplikacji odbiera wiadomość, może zwraca uchwyt do dużych lub małych ikon lub przekazać wiadomości do DefWindowProc.

Akcja domyślna

DefWindowProc zwraca uchwyt do dużej lub małej ikony skojarzonej z okna, w zależności od wartości fType.

Uwagi

Jeżeli aplikacji odbiera wiadomość, może zwraca uchwyt do dużych lub małych ikon lub przekazać wiadomości do DefWindowProc.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga w wersji 4.0 lub nowszej.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, komunikaty okna, DefWindowProc, WM_SETICON

Index