Okien aplikacji

Każdy graficznych aplikacji opartej na Win32 tworzy co najmniej jedno okno, nazywane głównego okna, który służy jako podstawowy interfejs użytkownika i aplikacji. Większość aplikacji utwórz również innych okien, bezpośrednio lub pośrednio, do wykonywania zadań związanych z głównego okna. Każde okno odgrywa rolę w wyświetlania danych wyjściowych i przyjmowania danych wejściowych od użytkownika.

Po uruchomieniu aplikacja, system również kojarzy przycisk na pasku zadań z aplikacją. Przycisk na pasku zadań zawiera ikonę programu i tytuł. Gdy aplikacja jest aktywny, jego przycisk na pasku zadań jest wyświetlana w stanie wciśniętych.

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Index