MAKEWORD

Makro MAKEWORD tworzy niepodpisane 16-bitową liczbę całkowitą poprzez konkatenację dwóch wartości danego znaku niepodpisanych.

Słowo MAKEWORD) BAJT  bLow, / / znaczący bajt wartości krótkaBAJTbWysoki / / wysokich numerach bajt wartości krótka);
 

Parametry

bLow
Określa bajcie wartości krótkie nowe.
bWysoki
Określa bajcie wartości krótkie nowe.

Zwraca wartości

Wartość zwracana jest wartość Liczba całkowita 16-bitowa bez znaku.

Uwagi

Makro MAKEWORD jest zdefiniowana w następujący sposób:

# define MAKEWORD (a, b) \ ((słowo) (((BAJT) ()) | Lt ((słowo) ((BAJT) (b))); < 8)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w windef.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra

Index