MAKELRESULT

Makro MAKELRESULT tworzy niepodpisane 32-bitowa wartość jako wartość zwracany z procedury okna. Makro łączy dwa danej wartości 16-bitowych.

 (LRESULT MAKELRESULT Program WORD  wLow, / / bity programu wordProgram WORDwHigh / / wysokich numerach programu word);
 

Parametry

wLow
Określa słowo bity nowe wartości długiej.
wHigh
Określa słowo wysokich numerach nowe wartości długiej.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest niepodpisany wartość 32-bitowy.

Uwagi

Makro MAKELRESULT jest zdefiniowana w następujący sposób:

 # define MAKELRESULT (l, h) (MAKELONG (LRESULT) (l, h)) 

 

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie Windows, okno makra, MAKELONG, MAKELPARAM, MAKEWPARAM

Index