Pierwszego planu i tła okna

Każdy proces może mieć wiele wątków wykonanie, a każdy wątek można utworzyć systemu windows. Wątek utworzony przez okno, w którym użytkownik pracuje obecnie nazywa wątku pierwszego planu, a okno jest oknem pierwszego planu. Wszystkie inne wątki są wątki tła i windows, tworzony przez wątki tła są nazywane windows tła.

Każdy wątek posiada poziom priorytetu, który określa ilość czasu procesora, który otrzyma wątku. Chociaż aplikacji można ustawić poziom priorytetu jego wątkami, zwykle wątek pierwszego planu ma nieco wyższy poziom priorytetu niż wątków tła. Ponieważ ma wyższy priorytet wątku pierwszego planu otrzymuje więcej czasu CPU niż wątków tła. Wątek pierwszego planu ma normalnego priorytetu podstawowego 9; wątek tła ma normalnego priorytetu podstawowego 7.

Użytkownik ustawia okno narzędzia klikając okno lub przy użyciu alt + tab lub kombinację klawiszy alt + esc. Aplikacja ustawia okno narzędzia, za pomocą funkcji SetForegroundWindow . Jeśli nowe okno pierwszego planu jest okno najwyższego poziomu, system uruchamia w przeciwnym razie uaktywnia skojarzone okno najwyższego poziomu. Aplikacja pobiera dojście do okna narzędzia, za pomocą funkcji GetForegroundWindow . Aby sprawdzić, czy okna aplikacji jest aktywny, porównaj dojścia zwróconego przez GetForegroundWindow do tego okna aplikacji.