Klasa kursora

Kursor klasy definiuje kształt kursora po obszarze klienta okna w klasie. System automatycznie ustawia kursor do danego kształtu, gdy kursor wejścia obszaru okna klienta i gwarantuje, że zachowuje ten kształt, ale pozostał w obszarze klienta. Aby przypisać kształt kursora do klasy okna, załadować kształt kursora wstępnie zdefiniowanych za pomocą funkcji LoadCursor , a następnie przypisz uchwyt zwrócony kursor członkowi hCursor struktury WNDCLASSEX . Alternatywnie udostępniają zasób niestandardowego kursora i funkcji LoadCursor w celu załaduj go z zasoby aplikacji.

System nie wymagają kursor klasy. Jeśli aplikacja ustawia członek hCursor struktury WNDCLASSEX wartość null, nie kursor klasy jest zdefiniowana. System zakłada, że okna określa kształt kursora każdym razem, gdy kursor będzie przesuwany do okna. Okno można ustawić kształt kursora przez wywołanie funkcji SetCursor , gdy okno otrzyma komunikat WM_MOUSEMOVE . Aby uzyskać więcej informacji na temat kursory zobacz kursory.

Index