Okno klasy struktur

Następująca struktura jest używana z klasy okien.

WNDCLASSEX

Przestarzałe struktur

WNDCLASS

Index