Funkcje klasy okno

Następujące funkcje są używane z klasy okien.

GetClassInfoEx
GetClassLong
GetClassName
GetWindowLong
RegisterClassEx
SetClassLong
SetWindowLong
UnregisterClass

Przestarzałe funkcje

GetClassInfo
GetClassWord
GetWindowWord
RegisterClass
SetClassWord
SetWindowWord

Index