Temat klasy okien

Każda klasa okno ma procedurę skojarzone okno współużytkowane przez wszystkie okna tej samej klasy. Procedurę okna przetwarzania wiadomości dla wszystkich okien tej klasy i dlatego kontroluje swoje zachowania i wygląd. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Okno procedury.

Proces musi zarejestrować klasy okna, zanim można utworzyć okna tej klasy. Rejestrowanie klasy okno kojarzy procedurę okna, stylów klasy i atrybuty klasy z nazwą klasy. Gdy proces określa nazwę klasy, w funkcji CreateWindow lub funkcji CreateWindowEx , system tworzy okno z procedury okna, stylów i innych atrybutów skojarzonych z tą nazwę klasy.

Index