Klasa Menu

Menu Klasa definiuje domyślne menu będzie używany przez system windows w klasie, jeżeli nie wyraźnych menu znajduje się podczas tworzenia systemu windows. Menu jest lista poleceń, z których użytkownik może wybrać akcje dla aplikacji do przeprowadzenia.

Menu można przypisać w klasie, ustawiając członek lpszMenuName struktury WNDCLASSEX na adres ciąg zakończony zerem, określający nazwę zasobu menu. Menu zakłada, że do zasobu w danej aplikacji. System automatycznie ładuje menu, gdy jest to konieczne. Jeśli zasób menu jest identyfikowany przez integer, a nie przez nazwę, aplikacji można ustawić Państwa lpszMenuName do tej całkowitej stosując makra MAKEINTRESOURCE przed przypisaniem wartość.

System nie wymagają menu klasy. Jeśli aplikacja ustawia członek lpszMenuName struktury WNDCLASSEX wartość null, windows w klasie mają nie pasków menu. Nawet, jeśli nie menu Klasa jest podana, aplikacja nadal można zdefiniować pasek menu w oknie, kiedy tworzy okno.

Jeśli menu jest podana dla klasy i okna podrzędnego tej klasy jest tworzony, menu jest ignorowana. Aby uzyskać więcej informacji zobacz menu.

Index