Uchwyt

Każda klasa okno wymaga dojście wystąpienia do identyfikacji aplikacji lub biblioteki DLL, która zarejestrowała klasy. System wymaga wystąpienia dojścia do utrzymania toru o wszystkie moduły. System przydziela dojścia do każdej kopii uruchomiony plik wykonywalny lub biblioteki DLL.

System przechodzi uchwyt wystąpienia funkcji punktu wejścia każdy plik wykonywalny (patrz WinMain) oraz biblioteki DLL (zobacz DllMain). Plik wykonywalny lub biblioteka DLL przypisuje to wystąpienie dojście do klasy kopiując je do członka wystąpienie hInstance struktury WNDCLASSEX.

Systemu Windows 95 i Windows 98: Wiele wystąpień tej samej aplikacji lub biblioteka DLL za pomocą tego samego segmentu kodu, ale każdy z nich ma swoje własne segmentów danych. System używa dojście wystąpienia do określenia segmentów danych, który odpowiada konkretne wystąpienie aplikacji lub biblioteki DLL.

Index