GetWindowWord

Funkcja GetWindowWord jest przestarzała. Wartości GWW_ nie są obsługiwane. Aplikacje oparte na Win32 należy używać funkcji GetWindowLong.

Zobacz też

Okno klasy omówienie, funkcje klasy okno