Klasa tła pędzla

Klasa tła pędzla przygotowuje obszaru klienckiego okna dla kolejnych rysunku przez aplikację. System używa pędzla, aby wypełnić obszar klienta z pełny kolor lub deseń, tym samym wykluczając wszystkich poprzednich obrazów z tej lokalizacji, czy należą one do okna lub nie. System powiadomi okna, że jego tła powinna być pomalowane wysyłając wiadomość WM_ERASEBKGND aby oknie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz pędzle.

Aby przypisać Pędzel tła do klasy, tworzony pędzel przy użyciu odpowiednich funkcji interfejsu GDI i przypisać uchwyt zwrócony pędzla członek hbrBackground struktury WNDCLASSEX.

Zamiast tworzenia Pędzel, aplikacja może zestawu replik hbrBackground jednej z wartości kolorów standardowego systemu. Listę wartości kolorów standardowego systemu, zobacz SetSysColors.

Aby użyć standardowego systemu kolorów, aplikacja musi zwiększyć wartość kolor tła przez jeden. Na przykład COLOR_BACKGROUND + 1 jest kolor tła systemu. Alternatywnie, możesz użyć GetSysColorBrush funkcji pobierania uchwyt pędzla, który odnosi się do standardowego systemu kolorów, a następnie określ uchwyt członka hbrBackground struktury WNDCLASSEX.

System nie wymagają, że pędzel tła klasy klasy okna. Jeśli ten parametr ma wartość null, okna muszą malowanie własnej tła zawsze, gdy otrzyma komunikat WM_ERASEBKGND.

Index