Nazwa klasy

Każdej klasy okno wymaga nazwy klasy odróżnić jedną klasę z innego. Przypisz nazwę klasy przez ustawienie członek lpszClassName struktury WNDCLASSEX na adres ciąg zakończony zerem, określający nazwę. Ponieważ okna klasy są proces, nazwy klasy okna muszą być unikatowe tylko w obrębie tego samego procesu. Ponadto ponieważ nazwy klas zajmują miejsca w tabeli prywatnych atomu systemu, należy mieć ciągów Nazwa klasy jako krótki ewentualnego.

Funkcja GetClassName pobiera nazwę klasy, do której należy dany okna.

Index