Klasy okien

Klasy okna jest zestaw atrybutów, które system używa jako szablon, aby utworzyć okna. Każde okno jest członkiem klasy okna. Wszystkie klasy okien są proces.

Ten przegląd opisano typy okno klasy, w jaki sposób system szuka je i elementów, które określają domyślne zachowanie systemu windows, które należą do nich.

Index