W jaki sposób System szuka klasy okna

System przechowuje listę struktur dla każdego z trzech typów klasy okien. Gdy aplikacja wywołuje funkcję CreateWindow lub funkcji CreateWindowEx mo+-na utworzy¦ç okna z określonej klasy, system używa następującej procedury zlokalizować klasy:

  1. Przeszukać listę aplikacji lokalnych klas dla klasy o określonej nazwie, których uchwyt wystąpienia odpowiada uchwyt wystąpienia modułu. (Kilka modułów można użyć tej samej nazwy do rejestru lokalnego klasy w tym samym procesie.)
  2. Jeśli nazwa nie jest z aplikacji lokalnej listy klasy, wyszukiwania na liście klas globalnych aplikacji.
  3. Jeśli nazwa nie znajduje się w globalnej listy klasa aplikacji, wyszukiwania na liście klas systemowych.

Wszystkie okna tworzona przez aplikację za pomocą tej procedury, w tym windows utworzonych przez system w imieniu aplikacji, takich jak okna dialogowe. Istnieje możliwość zastąpienia klas systemowych bez wpływania na inne aplikacje. Oznacza to, że aplikacja można zarejestrować klasy lokalnej aplikacji o nazwie identycznej z nazwą klasy system. To zastępuje klasę systemu w kontekście wniosku, ale nie wyklucza inne aplikacje przy użyciu klasy system.

Index