Dodatkowe klasy pamięci

System zachowuje strukturę WNDCLASSEX wewnętrznie dla każdej klasy okna w systemie. Jeżeli aplikacji rejestruje klasy okna, można nakazać systemowi przydzielić i dołączyć szereg dodatkowych bajtów pamięci do końca struktury WNDCLASSEX . Ta pamięć jest nazywana pamięcią klasy ekstra i jest współużytkowana przez wszystkie okna należące do tej klasy. Używać pamięci klasy ekstra do przechowywania wszelkich informacji odnoszących się do klasy.

Ponieważ dodatkowa pamięć jest przydzielana lokalna sterta systemu, aplikacja powinna oszczędne używanie klasy ekstra pamięci. Funkcja RegisterClassEx nie powiedzie się, jeśli ilość pamięci klasy ekstra wymagana jest większa niż 40 bajtów. Jeśli aplikacja wymaga więcej niż 40 bajtów, należy przydzielić własnej pamięci i wskaźnik do pamięci są przechowywane w pamięci klasy ekstra.

Funkcje SetClassWord i SetClassLong skopiować wartość pamięci klasy ekstra. Aby pobrać wartość z pamięci klasy ekstra, użyj funkcji GetClassWord i GetClassLong . Członek cbClsExtra struktury WNDCLASSEX określa ilość pamięci klasy ekstra przydzielić. Aplikacji, które nie korzystają z pamięci klasy ekstra muszą zainicjować element cbClsExtra do zera.

Index