Klasy lokalnej aplikacji

Klasa lokalnej aplikacji jest każda klasa okna, który plik wykonywalny lub biblioteka DLL rejestruje do jej wyłącznego użytku. Chociaż można zarejestrować dowolną liczbę lokalnych klas, jest typowy do rejestru tylko jeden. Do tej klasy okno obsługuje procedurę okna głównego okna aplikacji.

System niszczy local klasa po zamknięciu moduł, który ją zarejestrował. Aby usunąć klasę lokalnych i wolne magazynu skojarzony z nim aplikacji można także użyć funkcji UnregisterClass.

Index