Adres procedury okna

Każda klasa musi adresu procedury okna do definiowania punktu wejścia procedury okna przetwarzania wiadomości dla systemu windows w klasie. System przechodzi wiadomości do procedury, kiedy wymaga, aby oknie do wykonywania zadań, takich jak malowanie obszaru klienckiego lub odpowiedzi na dane wejściowe użytkownika. Proces przypisuje procedurę okna klasy kopiując jego adres do członka lpfnWndProc struktury WNDCLASSEX . Aby uzyskać więcej informacji zobacz Okno procedury.

Index