STM_SETIMAGE

Aplikacja wysyła wiadomość STM_SETIMAGE aby skojarzyć nowy obraz (ikona lub bitmapy) z formantu statyczne.

 STM_SETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM);       / / typ obrazu Flaga fikcyjnymi = hImage (FIKCYJNYMI) (uchwyt);  / / dojście do obrazu 

 

Parametry

fImageType
Wartość wParam. Określa typ obrazu do skojarzenia z statyczne kontroli. Ten parametr może mieć jedną z następujących wartości:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

hImage
Wartość fikcyjnymi. Dojście do obraz, aby skojarzyć z kontroli statyczne.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do obrazu wcześniej związany z kontroli statyczne, jeśli takie istnieją; w przeciwnym razie ma wartość NULL.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymaga wersji 3.51 lub nowszych.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga wersja 1.0 lub nowsza.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Statyczne formantów przegląd, statyczne komunikaty sterujące, STM_GETIMAGE

Index