Statyczne formantu obrazu

Formant statycznego obrazu można wyświetlić mapy bitowe, ikony (w tym animowane ikony) lub rozszerzonych metaplików. Typ grafiki, wyświetlający określonego formantu statyczne zależy od stylu formantu: SS_BITMAP, SS_ICON, lub SS_ENHMETAFILE. Aplikacja określa styl przy tworzy kontroli, a także określa dojście do mapy bitowej, ikona lub metapliku dla formantu, aby wyświetlić. Po utworzeniu formantu aplikacji można skojarzyć przesyłając komunikat STM_SETIMAGE , określający dojście do nowego obiektu graficznego inną grafikę z formantem. Aplikacja może pobrać dojścia do obiektu graficznego aktualnie skojarzone z formantu statyczne przesyłając komunikat STM_GETIMAGE . Aplikacja wysyła wiadomości do formantu statyczne przy użyciu funkcji SendDlgItemMessage.

Index