Tekst statyczny kontroli

Formant statyczny tekst wyświetlany tekst w prostokącie w jednym z pięciu stylów:

Style te są zdefiniowane przez stałe SS_LEFTNOWORDWRAP, SS_LEFT, SS_CENTER, SS_RIGHT i SS_SIMPLE, odpowiednio. System rozmieszcza tekst w tych formantach w wstępnie sposobów, z wyjątkiem "proste" tekst, który nie jest grupowany.

Aplikację można zmienić tekst w formancie statycznego tekstu w dowolnym momencie przy użyciu funkcję SetWindowText lub komunikat WM_SETTEXT.

System wyświetla tyle tekstu może w statycznych kontroli i klipów, niezależnie od nie pasuje. W celu obliczenia odpowiedniego rozmiaru formantu, pobrać metryki czcionek dla tekstu. Aby uzyskać więcej informacji na temat czcionek i metryki czcionek, zobacz czcionek i tekst.

Index