STM_SETICON

Aplikacja wysyła komunikat STM_SETICON aby skojarzyć ikona z formantu ikonę.

STM_SETICON wParam = hicon (WPARAM) (HICON);  / / uchwyt z fikcyjnymi ikonę = 0;             / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

hicon
Wartość wParam. Dojście do tę ikonę, aby skojarzyć z formantu ikonę.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do ikony wcześniej skojarzonej z formantu ikonę lub zero, jeśli wystąpi błąd.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Statyczne formantów przegląd, statyczne komunikaty sterujące, LoadIcon, STM_GETICON

Index