Formantów statycznych

Okna dialogowe i formanty obsługi komunikacji pomiędzy aplikacją i użytkownik. Statyczne kontroli jest formant, który umożliwia aplikacji użytkownika dostarcza informacyjna tekstu i grafiki, które zwykle wymagają odpowiedzi.

Index