STM_GETICON

Aplikacja wysyła komunikat STM_GETICON, aby pobrać dojścia do ikony skojarzonej z statyczne formantu, który ma styl SS_ICON.

STM_GETICON wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Wartość zwracany jest dojście do ikony, lub NULL, jeśli albo statyczne formantem nie ikony skojarzonej z tym lub jeśli wystąpił błąd.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Nieobsługiwane.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Statyczne formantów przegląd, statyczne komunikaty sterujące, STM_SETICON

Index