Przewijanie mapy bitowej w wiadomości WM_CREATE

Podczas przetwarzania wiadomości WM_CREATE zmiennych wymaganych do przewijania są inicjowane. Użycie CreateCompatibleDC funkcji do tworzenia kontekstu urządzenia zgodne (DC), CreateBitmap funkcji do tworzenia mapy bitowej oraz WybierzObiekt funkcji wybierz mapę bitową na kontrolerze domeny. Należy zauważyć, że niezgodny kontroler domeny jest również znany jako pamięć DC.

Informacje specyficzne dla urządzenia o urządzenie wyświetlające jest pobierana. Jeśli dla ekranu, jak w poniższym przykładzie tworzony jest niezgodny kontroler domeny za pomocą Aby uzyskać te informacje funkcji GetDeviceCaps dla systemów . Informacje zawiera liczbę kolorów sąsiednich bitów na piksel, liczbę płaszczyzn kolorów i wysokość i szerokość DC.

Index