SBM_GETPOS

Aplikacja wysyła komunikat SBM_GETPOS do pobrania bieżąca pozycja pola przewijania formantu pasek przewijania. Bieżąca pozycja jest względna wartość, która zależy od bieżącego zakresu przewijania. Na przykład jeśli zakres przewijania jest 0 do 100, a pole przewijania znajduje się w środku bar, bieżąca pozycja jest 50.

SBM_GETPOS wParam = 0; / / nie używane; musi być zerowe fikcyjnymi = 0; / / nie używane; musi mieć wartość zero 

 

Parametry

Ta wiadomość ma bez parametrów.

Zwraca wartości

Jeśli wiadomość, wartość zwracany jest bieżąca pozycja pola przewijania na pasku przewijania.

Skrócone informacje

nbsp; Windows &NT: wymagana wersja 3.1 lub nowsza.
Systemu Windows:Wymaga systemu Windows 95 lub nowszego.
Systemu Windows CE:Wymaga w wersji 2.0 lub nowszej.
Nagłówka:Zadeklarowane w pliku winuser.h.

Zobacz też

Omówienie paski przewijania, wiadomości pasek przewijania, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index