Pasek przewijania wiadomości

Następujące komunikaty są używane z pasków przewijania.

SBM_ENABLE_ARROWS
SBM_GETPOS
SBM_GETRANGE
SBM_GETSCROLLINFO
SBM_SETPOS
SBM_SETRANGE
SBM_SETRANGEREDRAW
SBM_SETSCROLLINFO
WM_CTLCOLORSCROLLBAR
WM_HSCROLL
WM_VSCROLL

Index