Przewijanie Bitmap z WM_HSCROLL i WM_VSCROLL wiadomości

Podczas przetwarzania wiadomości WM_HSCROLL i WM_VSCROLL , wiadomość z powiadomieniem pasek przewijania jest badane i przewijania stanowisko jest ustawiona na nową wartość, która odzwierciedla przewijania działań użytkownika. W przypadku pozycji przewijania w zakresie przewijania, okno jest przewijane do nowego położenia przy użyciu funkcji ScrollWindow . Pozycja pola przewijania jest następnie skorygowane za pomocą SetScrollInfo funkcji.

Po oknie jest przewijane, część obszaru klienckiego odbywa się nieprawidłowy. W celu zapewnienia, że nieprawidłowa regionu jest aktualizowany, użyj UpdateWindow funkcji do generowania WM_PAINT wiadomości. Podczas przetwarzania wiadomości WM_PAINT, aplikacja musi odświeżenia nieprawidłowy regionu dolnej części obszaru klienckiego. Podczas przewijania lub zmiana rozmiaru obszaru klienckiego, w przykładzie użyto BitBlt funkcji kopiowania odpowiedniej części bitmapy nieprawidłowe części obszaru klienckiego.

Index