Tekst przewijany wraz z wiadomością WM_PAINT

Podczas przetwarzania WM_PAINT wiadomość, jest wygodne do rysowania linii tekstu, który ma się pojawiać w nieprawidłowe części okna. W przykładzie w poniższej sekcji użyto bieżącej pozycji przewijania i wymiary nieprawidłowy regionu pozwalający określić zakres wierszy w regionie nieprawidłowy, aby je wyświetlić.

Index