Paski przewijania

Okno aplikacji opartych na Win32 można wyświetlić obiektach danych, takich jak dokumentu lub mapa bitowa, która jest większa od obszaru okna klienta. Gdy dostarczane z paska przewijania, użytkownika można przewijać obiekt danych w obszarze klienta w celu doprowadzenia do widoku części obiektu, które wykraczają poza granicami okna.

Index