Przewijanie Bitmap

W tej sekcji opisano zmiany umożliwiające użytkownikowi przewijanie bitmapy można wprowadzać procedury głównego okna aplikacji. Przykład w Przykładzie z przewijanie Bitmap zawiera element menu, która kopiuje zawartość ekranu na bitmapę i wyświetla bitmapy w obszarze klienta.

Przykład przetwarza także WM_HSCROLL i WM_VSCROLL komunikatów generowanych przez paski przewijania, dzięki czemu użytkownik może przewijać bitmapy, poziomo i pionowo. W przeciwieństwie do przykładu przewijane tekstu, w przykładzie mapy bitowej zatrudnia BitBlt funkcji do rysowania nieprawidłowe części obszaru klienckiego.

Index