Tekst przewijany

W tej sekcji opisano zmiany umożliwiające użytkownikowi przewijanie tekstu można wprowadzać procedury głównego okna aplikacji. W przykładzie Przykład przewijanie tekstu, tworzy i wyświetla tablicę ciągów tekstowych i procesów WM_HSCROLL i WM_VSCROLL komunikatów generowanych przez paski przewijania, tak że użytkownik przewijać tekst w pionie i w poziomie.

Index