Przewijanie mapy bitowej w wiadomości WM_SIZE

Przetwarzanie WM_SIZE wiadomość wymaga dostosowania przewijanie zakresu i pozycji, co odzwierciedla wymiarów obszaru klienckiego i mapy bitowej, który będzie wyświetlany.

Funkcja SetScrollInfo ustala minimalną i położenie maksymalne wartości, rozmiar strony i przewijanie położenie paska przewijania.