Przewijanie tekstu z WM_HSCROLL i WM_VSCROLL wiadomości

Pasek przewijania wysyła komunikaty WM_HSCROLL i WM_VSCROLL procedurę okna zawsze, gdy użytkownik kliknie przycisk paska przewijania lub przeciąga pole przewijania. Wyrazy bity WM_VSCROLL i WM_HSCROLL zawierają wiadomości z powiadomieniem, że wskazuje kierunek i Skala działań przewijania.

Podczas przetwarzania wiadomości WM_HSCROLL i WM_VSCROLL, wiadomość z powiadomieniem pasek przewijania jest badane i obliczana jest przewijany przyrostu. Po przyrost jest stosowany do bieżącej pozycji przewijania, okno jest przewijane do nowego położenia przy użyciu funkcji ScrollWindowEx , a pozycja pola przewijania jest korygowana za pomocą funkcji SetScrollInfo.

Po oknie jest przewijane, część obszaru klienckiego odbywa się nieprawidłowy. Aby zapewnić, że nieprawidłowa regionu jest aktualizowany, UpdateWindow funkcja jest używana do generowania WM_PAINT wiadomości.

Index