Tekst przewijany wraz z wiadomością, WM_SIZE

Podczas przetwarzania komunikatu WM_SIZE , wygodnie dopasować przewijanie zakresu i przewijanie stanowisko, które ma odzwierciedlać wymiarów obszaru klienckiego, jak również liczbę wierszy tekstu, który będzie wyświetlany jest.

SetScrollInfo funkcja Ustawia minimalną i położenie maksymalne wartości, rozmiar strony i przewijanie położenie paska przewijania.